Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu

 


 

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami. Ponadto Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi również inną działalność, wśród których znajdują się między innymi:

 • wykonywanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych,
 • utrzymanie czystości,
 • utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. (68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 2. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 3. (81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 4. (81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 5. (64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów
 6. (41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 7. (43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych
 8. (43.22.Z) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 9. (43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 10. (96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana