Wspólnoty Mieszkaniowe

 
Wspólnoty Mieszkaniowe powstały w oparciu o Ustawę z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali, w których udziały we współwłasności mają osoby fizyczne i prawne oraz Gmina Miejska Mielec.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z chwilą wykupu pierwszego lokalu od właściciela nieruchomości. Ustawa o własności lokali dzieli wspólnoty na małe i duże w zależności od liczby lokali. Z małą wspólnotą mieszkaniową mamy do czynienia gdy w nieruchomości znajduje się do 7 lokali i do jej zarządzania zastosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego dla współwłasności (art. 197-221) natomiast gdy mamy do czynienia z „duża wspólnotą” mieszkaniową do jej zarządzania zastosowane są przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. O własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80/2000 poz. 903. Właściciele wspólnot wybierają zarząd wspólnoty, którego członkiem może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokalu lub spoza ich grona.

Posiadamy wyspecjalizowaną załogę pracowniczą, dzięki której możliwe jest wykonywanie usług na najwyższym poziomie.

Współpracujemy z wieloma podmiotami obsługującymi nieruchomości takimi jak Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., czy też Firmami Ubezpieczeniowymi.

  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkaniowych obejmującą:
 • Administrowanie i zarządzanie zasobami wspólnot mieszkaniowych,
 • Bezpośredni kontakt z właścicielami,
 • Prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną i uiszczanie zaliczek na pokrycie kosztów,
 • Zwoływanie oraz prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • Rozliczenia kosztów części wspólnych nieruchomości na wszystkich właścicieli,
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń wspólnoty mieszkaniowej dla właścicieli lokali i zarządu,
 • Przygotowanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych oraz finansowych do odpowiednich urzędów,
 • Przygotowanie okresowych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • Regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów,
 • Realizacja Uchwał podjętych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
 • Obsługa i nadzorowanie nad rozliczeniami bankowymi dotyczącymi kredytów zaciągniętych przez wspólnotę,
 • Ubezpieczenia nieruchomości,
 • Przeglądy techniczne budynków, usuwanie usterek,
 • Wykonywanie prac remontowo-budowlanych,
 • Obsługa prawna, windykacja należności, negocjacje, sprawy sądowe,
 • Obsługa Pogotowia Technicznego,
 • Nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie wspólnot mieszkaniowych.
 
Obecne Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu zarządza następującymi Wspólnotami Mieszkaniowymi:
 • Asnyka 1
 • Asnyka 2
 • Asnyka 3
 • Asnyka 4
 • Biernackiego 8
 • Biernackiego 9
 • Biernackiego 13
 • Biernackiego 15
 • Bogusławskiego 1
 • Bogusławskiego 2
 • Bogusławskiego 3
 • Bogusławskiego 4
 • Bogusławskiego 6
 • Bogusławskiego 8
 • Bogusławskiego 10
 • Chopina 1
 • Chopina 2
 • Chopina 3
 • Chopina 4
 • Chopina 6
 • Chopina 8
 • Chopina 10
 • Chopina 12
 • Chopina 14
 • Czarneckiego 1
 • Czarneckiego 2
 • Dworcowa 3
 • Fredry 1
 • Fredry 2
 • Fredry 4
 • Grunwaldzka 2
 • Grunwaldzka 4
 • Kędziora 1
 • Kilińskiego 16
 • Kochanowskiego 1
 • Kochanowskiego 2
 • Kochanowskiego 3
 • Kochanowskiego 4
 • Kochanowskiego 5
 • Kochanowskiego 6
 • Konopnickiej 1
 • Konopnickiej 3
 • Konopnickiej 6
 • Korczaka 1
 • Kościuszki 2
 • Kraszewskiego 1
 • Kraszewskiego 2
 • Kusocińskiego 1
 • Kusocińskiego 3
 • Legionów 32
 • Legionów 13
 • Legionów 8
 • Lwowska 11
 • Łukasiewicza 1
 • Łukasiewicza 2
 • Niepodległości 1
 • Niepodległości 3
 • Niepodległości 4
 • Niepodległości 5
 • Niepodległości 6
 • Niepodległości 8
 • Niepodległości 9
 • Niepodległości 10
 • Niepodległości 11
 • Niepodległości 18
 • Niepodległości 20
 • Niepodległości 22
 • Obrońców Pokoju 10
 • Piotra Skargi 1
 • Piotra Skargi 2
 • Piotra Skargi 3
 • Pisarka 5A
 • Rynek 6
 • Sikorskiego 1
 • Sikorskiego 2
 • Skłodowskiej 6
 • Solskiego 4
 • Solskiego 10
 • Solskiego 12
 • Solskiego 14
 • Solskiego 16
 • Solskiego 18
 • Solskiego 20
 • Solskiego 22
 • Solskiego 24
 • Staffa 2
 • Staffa 4
 • Staffa 13
 • Staffa 15
 • Tetmajera 2
 • Tetmajera 4
 • Warneńczyka 9
 • Wolności 29
 • Wyspiańskiego 1
 • Wyspiańskiego 2
 • Wyspiańskiego 3
 • Zapolskiej 1
 • Zapolskiej 2