Przedmiot Działalności

 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność od 1 stycznia 1997 roku.
 
Podstawowym przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami.
 
Spółka na dzień 31.12.2018 roku zarządza 133 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 200 948,79 m2.
W 35 budynkach 100% właścicielem była Gmina Miejska Mielec, natomiast w 98 budynkach funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.
 
Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. (68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  2. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  3. (81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  4. (81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  5. (64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów
  6. (41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  7. (43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych
  8. (43.22.Z) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  9. (43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  10. (96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana