Informacje Podstawowe

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Biernackiego 1
39-300 Mielec

NIP: 817-13-96-428
REGON: 690439253
Email: sekretariat@mzbm.mielec.pl
Telefon: 17 788 43 70
Fax: 17 747 10 33
Strona: www.mzbm.mielec.pl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie: KRS 0000159336
Kapitał zakładowy: 3.176.100 PLN

Bank Spółdzielczy w Mielcu
70 9183 0005 2001 0001 7268 0001