Historia MZBM

 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu został powołany zdniem 01.06.1957 roku na mocy uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mielcu Nr XVI/85/57 z dnia 07.05.1957 roku. Działalność gospodarczą rozpoczął w formie przedsiębiorstwa państwowego z dniem 01.06.1957r. Powierzono mu bieżącą administrację budynków państwowych w Mielcu, w tym przekazanego byłego osiedla fabrycznego WSK Mielec. Głównymi celami działalności przedsiębiorstwa było:
  • utrzymanie dobrego stanu i sprawności technicznej budynków,
  • utrzymanie czystości wewnątrz i na terenach przyblokowych,
  • wykonywanie usług eksploatacyjnych,
  • inkasowanie i ściąganie należności czynszowych,
  • prowadzenie drobnych remontów konserwacyjnych.
Siedziba ówczesnego przedsiębiorstwa mieściła się przy ulicy Wyspiańskiego, a od 1968 roku przy ulicy Żeromskiego 23. W 1968 roku zostały utworzone 2 administracje:
  • Administracja Domów Mieszkalnych nr 1, która objęła tereny po lewej stronie ulicy 22. Lipca (od 1990r. Aleja Niepodległości) i Stary Mielec,
  • Administracja Domów Mieszkalnych nr 2, która objęła tereny po prawej stronie ulicy 22. Lipca (od 1990r. Aleja Niepodległości) oraz Miasteczko Młodego Robotnika.
Podział ten funkcjonuje do dziś. W 1970r. i 1974r. wybudowano dwa budynki biurowo-warsztatowe dla ADM nr 1 przy ul. E. Biernackiego 11A i ADM nr 2 przy ul. S. Żeromskiego 26A. W 1982r. oddano do użytku bazę Zakładu Remontowego przy ul. Targowej 6. W związku z nowymi wymogami prawnymi w dniu 18.06.1977r. MZBM w Mielcu został wpisany do rejestru przedsiębiorstw państwowych prowadzonego przez Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pod pozycją Nr PT-14. Na mocy Ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym MZBM został przekształcony z dniem 22 kwietnia 1991r. w zakład budżetowy. Od dnia 01.01.1997r. MZBM działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność Spółki oparto na zasadach określonych w dziale XI kodeksu handlowego i postanowieniach aktu założycielskiego. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB1642. Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159336. W listopadzie 1997r. przeniesiono siedzibę zarządu do budynku przy ul. E. Biernackiego 1, w której mieści się do dnia dzisiejszego.