Organy spółki

Zarząd Jednoosobowy

Waldemar Barnaś – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

  • Łukasz Boroń – Przewodniczący
  • Agnieszka Garncarz – Zastępca przewodniczącego
  • Wiesław Krupa – Członek 
  • Jerzy Krakowski   – Członek
  • Dorota Ździebło  – Członek

 

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miejska Mielec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Mielca