Organy spółki

Zarząd Jednoosobowy

Kosiba Krzysztof – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

  • Bryła Andrzej – Przewodniczący
  • Garncarz Agnieszka  –  Zastępca przewodniczącego
  • Przybyło Henryk – Członek 
  • Tylec Stanisław – Członek
  • Kut Jerzy – Członek

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miejska Mielec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Mielca