BIP Rada Nadzorcza

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu

 


 

Rada nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Magdalena Piętal – Przewodniczący
  • Andrzej Bryła  –  Zastępca przewodniczącego
  • Henryk Przybyło – Członek
  • Stanisław Tylec – Członek
  • Jerzy Kut – Członek