Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń stolarskich

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu : 39-300 Mielec , ul. Biernackiego 1 , ogłasza sprzedaż maszyn i urządzeń opisanych w formularzu oferty – Załącznik nr 1 Ogłoszenia oraz dołączonym zestawieniu dokumentacji  fotograficznej.

 

  1. Sposób składania oraz termin składania ofert cenowych.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej (osobiście lub poprzez operatora pocztowego) na adres Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 1 z informacją na kopercie – „Oferta kupna maszyn i urządzeń”

Termin składania ofert – 13.09.2023 r. do godz. 1300 .

  1. Maszyny i urządzenia zostaną sprzedane po najwyższej zaoferowanej cenie ( większej lub równej zastrzeżonej w formularzu cenie minimalnej ).
  2. Oferent w zaproponowanej cenie odkupu maszyn i urządzeń ma obowiązek uwzględnić koszt ich demontażu i wywozu.
  3. Maszyny i urządzenia przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dniach 01.09.2023r. oraz 08.09.2023r. w godz.1000– 1200 w stolarni MZBM Mielec Sp. z o.o. ( 39-300 Mielec, ul. Targowa7 ) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do kontaktów – Pan Antoni Jędrasik ADM 1, 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 11 , tel. 017 – 788 43 74.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia i rezygnacji ze sprzedaży w każdym momencie postępowania i bez podania przyczyny.
  5. Ofertę należy złożyć na załączonym do OGŁOSZENIA wzorze formularza oferty – załącznik nr 1.

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Skip to content