MZBM Sp. z o. o. w Mielcu informuje, że na podstawie Uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulega zmianie opłata za wywóz nieczystości stałych. Od dnia 01.07.2020r. opłaty te wynoszą:

– za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości w wysokości 27.00 zł/osobę/miesiąc,

– za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości w wysokości 13,50 zł/osobę/miesiąc.

 

 

Uchwała NR XXII/219/2020 Rady Miejskiej w Mielcu