Organy Spółki

Organy spółki

 

Zarząd Jednoosobowy

Kosiba Krzysztof – Prezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej

  • Piętal Magdalena – Przewodniczący
  • Bryła Andrzej  –  Zastępca przewodniczącego
  • Przybyło Henryk – Członek 
  • Tylec Stanisław – Członek
  • Kut Jerzy – Członek

 

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miejska Mielec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Mielca