Informacja dla najemców lokali użytkowych

zarządzanych przez MZBM Spółka z o.o. w Mielcu

W związku z podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, Uchwałą  Nr 4/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wydania rekomendacji dla Prezesa Zarządu MZBM Sp. z o. o., informujemy :

Zarząd spółki postanowił dokonać obniżenia o 50 % opłat czynszowych, których termin płatności przypada w czerwcu i lipcu 2020r. dla najemców którzy na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zobowiązani byli do okresowego, całkowitego zaprzestania swojej działalności.

Obniżenie czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych obciążających wynajmowany lokal .

Najemcy lokali użytkowych zarządzanych przez Spółkę, ubiegający się o obniżenie opłat czynszowych, powinni kierować wnioski w tym zakresie bezpośrednio do Spółki.

Wnioski według ustalonego wzoru należy składać na adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Mielcu Spółka z o.o. 39-300 Mielec ul Biernackiego 1, za pomocą poczty lub w siedzibie spółki w godz. 7.00 – 15.00 do dnia 15.06.2020 r.

Wniosek do pobrania – link poniżej

Wniosek o obniżenie czynszu