A A A

Zamiana lokali mieszkaniowych

 1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu pośredniczy w dokonywaniu zamian lokali mieszkalnych zarządzanych przez Spółkę. Jednym ze sposobów znalezienia kontrahenta do zamiany mieszkań zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o. jest niniejszy serwis internetowy, w którym Spółka zamieszcza podstawowe informacje o lokalach zgłoszonych przez ich najemców bądź właścicieli do zamiany.
 2. Zamiana komunalnych lokali mieszkalnych odbywa się za zgodą Urzędu Miasta Mielca, w której obie strony zamiany zgodnie składają wniosek na urzędowym formularzu o wzajemną zamianę lokali.
  (Referat Lokalowy – ul. Żeromskiego 23).
 3. Osoba, która zamierza skorzystać z pośrednictwa MZBM Sp. z o.o. przy zamianie mieszkania składa w budynku Zarządu przy ulicy Biernackiego 1 – pokój nr 8 formularz oferty zamiany mieszkania (formularz dostępny jest w Administracjach Domów Mieszkalnych oraz w budynku Zarządu).
  MZBM Sp. z o.o. umieszcza ofertę na swojej stronie internetowej na okres 6 miesięcy. Okres ten może być skrócony lub wydłużony na wniosek oferującego.
  W biurze Zarządu przy ulicy Biernackiego 1 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące lokali oferowanych do zamiany.
  Osoba zainteresowana ofertą kontaktuje się z lokatorem (właścicielem) lokalu w celu ustalenia szczegółów zamiany.
  UWAGA ! Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu nie bierze odpowiedzialności za czynności związane z wyborem lokalu i ewentualnymi kontaktami oferującego z osobami zgłaszającymi zainteresowanie daną ofertą.
 4. Po dojściu do porozumienia w sprawie zamiany pomiędzy oferującym i osobą zainteresowaną dalsze czynności związane z wzajemną zamianą lokali odbywają się zgodnie z pkt. 2.