A A A

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E    P R Z E T A R G U

Miejski  Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Mielcu ogłasza przetarg nieograniczony na najem niżej podanych lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się w budynku MZBM Sp. z  o.o. przy ul. Biernackiego 1

w dniu

 

27  LISTOPADA  2019 r.  o godz. 1100

========================================================================

Biorące udział w przetargu osoby fizyczne jak i instytucje winny wpłacić wadium przelewem na konto w  Banku Spółdzielczym w Mielcu:

nr. konta  70 9183 0005 2001 0001 7268 0001

oraz złożyć zobowiązanie do zawarcia umowy najmu lokalu w terminie wskazanym przez MZBM Sp. z o.o. w Mielcu za cenę wynikającą z wygranego przetargu pod rygorem utraty

na rzecz organizującego przetarg wpłaconego wadium, najpóźniej do godziny 1045 w dniu przetargu.

Wzór zobowiązania do pobrania w siedzibie Spółki – Sekretariat pokój nr 15.

W przetargu może brać udział tylko osoba ubiegająca się o lokal lub upoważniony na piśmie przedstawiciel tej osoby, spółki, przedsiębiorstwa lub instytucji na podstawie dowodu tożsamości.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

LOKALE PODDANE POD PRZETARG W DNIU  27.11.2019  ROKU :

 

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia

Cena

wywoławcza

(netto)

Wadium

Obowiązek

zachowania branży

1.

Al. Niepodległości 4

97,56 m2

30,00 zł/m2

4 000,00 zł

nie

 

2.

ul. Chopina 2

76,99 m2

16,00 zł/m2

1 800,00 zł

nie

3.

 

ul. Rynek Rzochowski 3

84,80 m2

8,00 zł/m2

1 500,00 zł

nie

 

4.

ul. Żeromskiego 26a

49,64 m2

14,00 zł/m2

1 200,00 zł

nie

 

 

Wszelkich informacji o lokalu oraz warunkach przetargu udziela Pan Jerzy Karwacki w godzinach od 800 do 1100 w pokoju nr 8 w siedzibie Spółki  lub telefonicznie pod numerem 017 788 43 71 .

Mielec, dnia  12.11.2019 roku .