A A A

O Firmie

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi swoją działalność gospodarczą od 1 stycznia 1997 roku. Spółka została utworzona na bazie istniejącego od 1 czerwca 1957 roku Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

MZBM Sp. z o.o. działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień umowy. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

 

Prezes Zarządu  -  Krzysztof Kosiba .

 

W skład Rady Nadzorczej  wchodzą :

 

Przewodniczący -  Magdalena Piętal

Zastępca Przewodniczącego -   Joanna Grabiec

Czlonek  -  Andrzej Bryła

Członek  -  Stanisław Tylec

Członek  -  Antoni Jędrasik


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami. Ponadto MZBM Sp. z o.o. prowadzi również inną działalność, wśród których znajdują się między innymi:

- wykonywanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych,
- utrzymanie czystości,
- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę i posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.